team coaching

"Do you measure success by the way you touch the lives of your people?" - Bob Chapman

Iedere organisatie weet dat goed functionerende teams de bouwstenen zijn voor succes. En dat dergelijke teams op hun beurt bestaan uit goed functionerende mensen. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat werknemers meer zijn dan resources.

Hoe is dat in jouw organisatie? Zijn de individuele medewerkers geïnspireerd aan het werk? Worden ze op waarde geschat en kunnen ze excelleren? Delen teams een gezamenlijke visie en werken ze succesvol samen om die te realiseren? Wordt er gestreefd naar een cultuur waar iedereen zich optimaal kan ontplooien?

In de huidige veranderlijke, complexe en onzekere wereld wordt van medewerkers en teams verwacht dat ze zich voortdurend aanpassen en ontwikkelen. In de snelheid die dit vereist, is het juist goed om af en toe stil te staan.

Als coach nodig ik uit te vertragen zodat er een stevige basis ontstaat voor versnelling. Ik coach en train individuele werknemers, teams en leidinggevenden zodat zij kunnen groeien. Zodat het potentieel van de organisatie optimaal kan bloeien.

Doen waar je goed in bent en waar je passie ligt, draagt bij aan succes en werkgeluk. Wanneer een medewerker zijn talenten kan benutten en hiervoor gewaardeerd wordt, de mogelijkheid heeft om te groeien en een goede work-lifebalance heeft, ligt er een stevige basis om te floreren. Als deze basis onvoldoende is, heeft niet alleen de medewerker zelf daar last van, maar ook de rest van het team en de organisatie.

In een coachingstraject kunnen zowel persoonlijke, professionele als loopbaanvragen aan bod komen. Je leest hier meer over op de individuele coachingspagina.

Persoonlijke ontwikkeling

Team ontwikkeling

Goed presterende teams werken constructief samen om gezamelijke doelen te behalen.

Tijdens coachingssessies sta ik met teams stil bij hun functioneren om hun effectiviteit te vergroten:

 • Wat zijn onze sterktes? Hoe zetten we ze in om ons succes verder uit te bouwen?
 • Over welke individuele kwaliteiten beschikken we en hoe vullen we elkaar aan vanuit onze onderlinge verschillen?
 • Hoe kunnen we onze samenwerking optimaliseren? Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe ziet onze ideale interactie eruit en welke afspraken zijn daarvoor nodig? Hoe gaan we die in de praktijk waarmaken?
 • Hoe integreren we de resultaatgerichte en mensgerichte aspecten van samenwerken? Is er voldoende onderling vertrouwen? Voelen we ons vrij in dit team om een mening te uiten ook als die afwijkt van die van anderen? Zijn we toegewijd aan gemaakte afspraken en komen we die ook na? Spreken we elkaar hierop aan?
 • Kan de communicatie binnen ons team verbeterd worden? Hoe kunnen we vanuit een open mindset naar elkaar luisteren en elkaar echt begrijpen? Hoe voeren we cruciale gesprekken zodat we onze collectieve intelligentie benutten?
 • Hebben we behoefte aan meer focus en een gezamelijke richting? Wat bindt ons en wat is onze missie?
 • Voor welke uitdagingen staan we? Hoe gaan we daar nu mee om en hoe doen we dit idealiter? Welke afspraken willen we maken die adequaat en inspirerend zijn?

Als klankbord voor leiders spar ik over groei en ontwikkeling. Ik geloof in de kracht van het co-creëren van coachings- en trainingstrajecten om zo het potentieel van de organisatie maximaal te ontplooien.

Ik lever maatwerk door samen vragen te onderzoeken die leiden tot antwoorden uit de eigen organisatie:

 • Wat wordt er momenteel van jouw organisatie gevraagd? Wat zijn de gestelde doelen? Hoe willen jullie deze realiseren?
 • Wat gaat er nu al goed? Wat gun je jouw organisatie nog meer? Wat verdient er aandacht?
 • Welke successen uit het verleden kunnen dienen als sleutel voor verdere groei en uitmuntendheid?
 • Hoe wordt de toekomst idealiter vormgegeven? Welke waarden zijn daarbij belangrijk?
 • Welke opties en acties kiezen jullie om de gewenste doelen te realiseren?

Organisatie ontwikkeling

Hoe werk ik?

Mijn aanpak kan je omschrijven als doelgericht, waarderend en integraal.

Door mijn ruime ervaring als arbeids- en organisatiepsycholoog, HR-consultant en coach/trainer beschik ik over een divers scala aan methodieken. Ik werk ondermeer met:

 • MBTI, Lumina Spark en Lumina Leader
 • Appreciative Inquiry
 • Strength Based Coaching – Marcus Buckingham
 • Transformational Presence in Coaching – Alan Seale
 • GROW methode – John Whitmore
 • Nonviolent Communication (Marshall Rosenberg)
 • Crucial Conversations (Vitalsmarts)
 • Het gedachtengoed van Stephen Covey
 • Narratieve methoden: Simon Sinek, Mark Savickas
 • Voice Dialogue
 • Kern kwadranten – Daniel Ofman
 • Oplossingsgericht coachen
 • Cognitieve Gedragstrainingen: RET en ACT

Wat cliënten zeggen

Barbara van Laere

Stuur me een bericht